V petih jamah (Pološka, Postojnska, Jama svetih treh kraljev, Županova, Kostanjeviška) z osmimi ekstenziometri TM 71 (Slika 1) opravljamo večletne meritve mikro-premikov. Gre za tektonske deformacije, v primeru Pološke jame pa beležimo tudi nestabilnost pobočja. 
Merjenje temperature zraka, zračnega tlaka in koncentracije CO2 v turističnih jamah se opravlja v urnih intervalih na več mestih v Postojnski jami, Predjami in Škocjanskih jamah. Večletne meritve kažejo velik vpliv zunanjih klimatskih razmer na jamsko meteorologijo (Slika 2), hkrati pa beležimo tudi kratkotrajne antropogene vplive v najbolj obiskanih jamah. Poleg slovenskih jam so se urne meritve temperature zraka opravljale tudi v ZDA v Lehman Caves v Nevadi (2015 – 2016). 
 


Rezultati

Slika 1: Postojnska jama in štiri lokacije ekstenziometrov TM 71. 1 – Velika Gora; Postojna 2 – Lepe Jame; Postojna 3 – Koncertna Dvorana; Postojna 4 – kamin ob peronu.

Slika 2: Diagrami korelacije za pomlad 17. 3. – 23. 4. 2015: a (Črna Jama 2 – zunaj), b (Črna Jama 2 – Črna Jama 1), c (Črna Jama 1 – zunaj), vir: ŠEBELA S. TURK J. (2018) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-017-2304-5.