Janez Turk, PhD


+386 (0)5 700 19 21

janez.turk@zrc-sazu.siField of research

  • Karst hidrology
  • Pleistocene Geology  
  • Cave sedimentology

Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč, Matija Turk, Miha Mlinar, Janez Turk, Janez Bizjak, Pavel Jamnik. 2005

Résultats de l'analyse tomographique informatisée de la plus ancienne flûte découverte à Divje babé I (Slovénie) et sa position chronologique dans le contexte des changements paléoclimatiques et paléoenvironnementaux au cours du dernier glaciaire = Results of computer tomography of the oldest suspected flute from Divje babé I (Slovenia) and its chronological position within global palaeoclimatic and palaeoenvironmental change during last Glacial, Ivan Turk, Bonnie A.B. Blackwell, Janez Turk, Miran Pflaum. 2006

A steady state hydraulic model of a karst aquifer = Stacionarni hidravlični model kraškega vodonosnika, Janez Turk. 2007

Hidrogeologija Gradišnice in Gašpinove jame v kraškem vodonosniku med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice = Hydrogeology of Gradišnica and Gašpinova jama caves in karst aquifer between Planinsko polje and Ljubljanica Springs (Central Slovenia, Janez Turk. 2008

Hydrodynamic aspect of caves, Mitja Prelovšek, Janez Turk, Franci Gabrovšek. 2008

Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric fault zone in Postojna Cave, Slovenia, Stanka Šebela, Janez Turk, Janez Mulec, Blahoslav Košták, Josef Stemberk. 2009

Hidrogeologija Vetrovne jame v vodonosniku severno od Planinskega polja = Hydrogeology of the cave Vetrovna jama in karst aquifer north from Planinsko polje (Notranjska region, central Slovenia), Janez Turk, Franci Gabrovšek. 2009

Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) = Novejši rezultati sledilnih poskusov v zaledju reke Unice (JZ Slovenija), Franci Gabrovšek, Janja Kogovšek, Gregor Kovačič, Metka Petrič, Nataša Ravbar, Janez Turk. 2010

Observations of stage and temperature dynamics in the epiphreatic caves within the catchment area of the Ljubljanica river (Slovenia), Franci Gabrovšek, Janez Turk. 2010

Paleotemperature record in late pleistocene clastic sediments at Divje babe 1 cave (Slovenia), Janez Turk, Matija Turk. 2010

Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih - primer iz jame Divje babe I (Slovenija) = Identification of depositional hiatuses in karst infillings - example from Divje babe I cave (Slovenia), Janez Turk. 2011

Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring, Stanka Šebela, Janez Turk

Novejša sledenja reke Pivke med Postojnsko in Planinsko jamo, Franc Gabrovšek, Nataša Ravbar, Janez Turk. 2010

Planini Krnici v slovo, Janez Turk. 2001

Po sledeh klasičnega alpinizma nad dolino Zajzero, Janez Turk. 2003

Med Slovenci v Terski dolini : obisk najbolj zahodnega dela slovenskega narodnega ozemlja, kjer živijo Slovenci, Janez Turk. 2004

Vzhodne Karnijske Alpe - gorovje nasprotij : od travnatih vrhov z zelenimi pašniki do divjih prepadnih špic, Janez Turk. 2005

Kanalska dolina nekoč in danes, Janez Turk. 2006

Kako hitro se onesnaženje s površja pokaže na izviru, Janja Kogovšek, Janez Turk. 2011

Nova odkritja o vodah na krasu, Janja Kogovšek, Janez Turk. 2011

Nova hidrogeološka dognanja na območju med Planinskim poljem in Logatcem, Janez Turk, Franci Gabrovšek

Klimatske značilnosti Postojnskega jamskega sistema, Stanka Šebela, Janez Turk

Ecological importance of Cerkniško jezero Lake, Janez Turk