Title:
South China Karst II
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovenski in kitajski krasoslovci združujejo raziskave izbranih predelov raznovrstnega yunnanskega krasa, od tropskega kopastega krasa na jugu, kamnitih gozdov na sredini do gorskega krasa in krasa visoke planote Tibeta na severu. Predstavljeni so izsledki proučevanja kamnitih gozdov in drugih vrst kraškega površja, erozije prsti, nastanka sige, rastja, razvoja, starosti in sedimentov v kraških jamah, kraških voda, epikraške favne in varovanja naravne dediščine. Prva knjiga o južnokitajskem krasu je izšla v zbirki ZRC (19, 1998).

Slovene and Chinese karstologists join studies from the chosen parts of diverse Yunnan karst, from topical cone karst on south and stone forest on center to mountain karst and high plateau karst of Tibet in the north. Presented are results of research in the karst on stone forests and other types of karst surfaces, soil erosion, the formation of tufa, vegetation, the development, age and sediment of karst caves, karst waters, epikarst fauna and the protection of the natural heritage.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-241-2

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • 237 pages

Price

48,00 EUR (Regular)
41,00 EUR (Club)

E-publications

(32 MB)