Description

Knjiga povzema rezultate znanstvenega sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Yunnanskim geografskim inštitutom in Geološkim inštitutom Kitajske akademije znanosti. Raziskave so potekale na območju v bližini Liupanshuija v zahodnem delu province Guizhou, na kraških planotah med Guizhouom in Yunnanom ter v Lunanskem kamnitem gozdu in kopastem krasu Xichoua v Yunnanu. Predstavljene so splošne značilnosti območja, litološka in strukturna zgradba ter geomorfološke, speleološke in hidrogeološke značilnosti, pa tudi različni tipi izrabe tal in njihovi vplivi na okolje.

The book is a results of the scientific co-operation between the Karst Research Institute at ZRC SAZU, the Yunnan Institute of Geography and Institute of Geology of the Chinese Academy of Sciences. The researches were carried out near Liupanshui, the western part of Guizhou, in karst between the mountains in Guizhou and Yunnan Plateau, in the area of Lunan stone forests and in cone-karst at Xichou, Yunnan. General characteristics of the areas, lithological and structural properties, geomorphological, speleological and hydrogeological characteristics are presented, as well as various types of land use and their environmental impacts.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-68-4

Specifications

hardback • 22 × 30 cm • 247 pages

Price

sold out