Title:
Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtorja celovito in celostno opisujeta različne tipe vodnih in kopenskih plitvih podzemeljskih habitatov, ki ležijo manj kot 10 m pod površjem in med katere sodijo obsežne jame v lavi, kot tudi miniaturni prostorčki, špranje in razpoke v jamskem stropu (epikras) ali v prsti. Z ekološkega, biološkega, evolucijskega, naravovarstvenega in geografskega vidika so predstavljeni tudi drugi habitati: mezišča ali hipotelminorejični habitati, habitati v meliščih in drugih terestičnih MSS (milieu souterrain superficiel) habitatih, intersticielni habitati vzdolž rek in potokov ter plitvi karbonatni vodonosniki v sušnih predelih Avstralije. Plitvi podzemeljski habitati imajo v primerjavi z globlje ležečimi jamami le malo skupnih značilnosti, razen tega, da so afotični in da jih poseljuje specializirana favna, prilagojena na razmere v podzemlju. Fascinantni habitati, ki nosijo ključ za razumevanje prilagojenosti organizmov na podzemeljsko okolje tudi na splošno!

Shallow subterranean habitats (SSHs) are areas of habitable space that are less than 10 m in depth from the surface. These range from large areas such as shallow caves and lava tubes, to tiny areas such as cracks in ceilings, or spaces in soil. Whilst being very different in many ways, they are often bound together by shared characteristics of the habitats and their faunas, and their study can help us to understand subterranean habitats in general. This book concentrates on the more typical SSHs of intermediate size (seepage springs, spaces between rocks, cracks in lava etc.), describing the habitats, their fauna, and the ecological and evolutionary questions posed. Similarities and differences between the habitats are considered and discussed in a broader ecological and evolutionary context. The book is mainly aimed at students and researchers in the field of subterranean biology, but will also be of interest to a wider range of ecologists, evolutionary biologists, freshwater biologists, and conservationists. There will also be an audience of environmental professionals.

Publishing House

Oxford University Press

ISBN

978-0-19-964617-3

Specifications

hardback • 19 × 26 cm • XXII + 258 pages

Price

for sale in the bookshop Azil

E-publications