Title:
Kras: pokrajina, življenje, ljudje
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je predelana, razširjena in dopolnjena slovenska izdaja monografije, ki je izšla leta 1997 pod naslovom Slovene Classical Karst. Je strokovno, vendar v razumljivem jeziku napisan prikaz posebnosti in značilnosti pokrajine Kras – matičnega slovenskega krasa. Knjiga najprej poudarja naravoslovne značilnosti, predvsem tiste, ki so za kras bistvenega pomena – kamen in voda – (to je geološke, hidrološke, morfološke in speleološke značilnosti), temu sledijo poglavja o biološki (botanični in zoološki) podobi Krasa.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-93-5

Specifications

hardback, jacket • 24 × 31,5 cm • 324 pages

Price

25,00 EUR (Regular); last copies
14,60 EUR (Club)