Title:
Evolution of Karst. From prekarst to cessation
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga Evolution of karst: from prekarst to cessation (Razvoj krasa: od predkrasa do izginotja) je zbornik istoimenskega simpozija, ki je v septembru 2002 potekal na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Namen knjige je odgovoriti na vprašanja, kot so: Kdaj se začne kras in kdaj konča? Kateri procesi in dogodki določajo razvoj kraškega podzemlja in površja? Kako je razvoj krasa povezan s pretakanjem voda v kraškem vodonosniku in kako z razvojem in razširjenostjo bioloških vrst? Kako merimo čas, ki je minil od določenih dogodkov v krasu?

The book comprises proceedings of the symposium »Evolution of Karst: From Prekarst to Cessation«, organised by the Karst Research Institute ZRC SAZU in September 2002 in Postojna. The aim of the book is to answer questions like: When does karst start and when does it end ? Which processes and events determine the evolution of karst? How do caves develop? How is subsurface hydrology and distribution of hypogean fauna connected to the state of karst evolution? How do we date processes in karst? The first half of the book contains invited papers where authors give answers to the questions quoted above, each author from the perspective of his own research. These chapters cover porosity development in carbonates during diagenesis (V. P. Wright), effect of structure and lithology on karst development (D. C. Ford), speleogenesis in carbonates and evaporites (A. N. Palmer, A. Klimchouk), paleokarst (R. A. L. Osborne), models of early evolutions of karst aquifers (W. Dreybrodt & F. Gabrovšek), karstification and groundwater flow (L. Kiraly), dating of karst processes (P. Bosak) and evolution of karst versus the distribution and diversity of hypogean fauna (B. Sket). The second half of the book comprises papers covering current research on karst geomorphology, speleology and speleogenesis, karst hydrology, paleokarst, karstification in various settings, dating of events in karst and use geophysical methods in karst systems.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-65

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 448 pages

Price

sold out

E-publications