Description

Book series Carsologica includes titles from various fields of karst reserach including (but not limited to) karst geology, hydrology, geomorphology, hystory of karst science biospeleology, engineering in karst and develoment challenges in karst regions.

 

Titles
Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam
Carsologica e3

Author: Martin Knez
Year: 2014
Jamske skalne oblike
Sled razvoja slovenskih kraških jam
Carsologica e2

Author: Tadej Slabe
Year: 2014
Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah Slovenije
Carsologica e1

Author: Nadja Zupan Hajna
Year: 2014
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [2]
Gradnja, turizem, ekologija, varovanje
Karstology and Development Challenges on Karst
Construction, tourism, ecology, protection
Carsologica 14

Authors: David C. Culver, Bogdan Debevec, Nadja Zupan Hajna, Martin Knez, Gregor Kovačič, Gregor Kovačič, Andrej Kranjc, Janez Mulec, Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Nataša Ravbar, Aleš Semeja, Tadej Slabe, Stanka Šebela
Year: 2011
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [1]
Voda
Karstology and Development Challenges on Karst
Water
Carsologica 13

Edited by: Martin Knez, Metka Petrič, Tadej Slabe
Year: 2011
South China Karst II
Carsologica 12

Authors: Martin Knez, Hong Liu, Tadej Slabe
Year: 2011
Characteristics of Percolation Through the Karst Vadose Zone
Carsologica 10

Author: Janja Kogovšek
Year: 2010
Karst Rock Features
Karren sculpturing
Carsologica 9

Edited by: Wolfgang Dreybrodt, Angel Ginés, Martin Knez, Tadej Slabe
Year: 2009
Palaeomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst Sediments in Slovenia
Carsologica 8

Authors: Pavel Bosák, Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Petr Pruner
Year: 2008
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest
Carsologica 7

Edited by: Martin Knez, Tadej Slabe
Year: 2007
Processes of Speleogenessis
A modeling approach
Carsologica 4

Authors: Wolfgang Dreybrodt, Franci Gabrovšek, Douchko Romanov
Year: 2005
Characteristics of Recharge-Discharge Relations in Karst Aquifer
Carsologica 2

Author: Metka Petrič
Year: 2002
Evolution of Karst
From prekarst to cessation
Carsologica 1

Edited by: Franci Gabrovšek
Year: 2002

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

1854-2964

ISSN (electronic edition)

2712-2611

Specifications

hardback/paperback/internet publication