Basic information
Original title:
DEVELOPMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE SLOVENIAN DEVELOPMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURE SPACE – RI-SI-EPOS
Researchers involved:
, , ,
 
Duration:
1 July 2018–31 August 2021
Code:
Contract number. C3330-19-952056
Description

ZRC SAZU is leading institution of the project »DEVELOPMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE SLOVENIAN DEVELOPMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURE SPACE – RI-SI-EPOS«. Participating partners are: Geološki Zavod Slovenije, Univerza v Ljubljani FGG and Inštitut Jožef Stefan. Contract number C3330-19-952056 between ZRC SAZU and MIZŠ was signed on 22.7.2019.

The operation is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Education, Science and Sport and the European Union from the European Regional Development Fund.  This operation is being implemented within the framework of the Operational Programme for the Implementation of the European Cohesion Policy 2014-2020, under Priority Axis 1: "International competitiveness of research, innovation and technological development in line with smart specialization for greater competitiveness and greening of the economy"; Priority Investment 1.1: "Strengthening infrastructure for research and innovation and the capacity to develop excellence in this area, as well as to promote competent centers, especially those of European importance"; Specific Objective 1.1.1: "Effective use of research infrastructure and development of knowledge/competences for better national and international cooperation in the Knowledge Triangle".

Operation is part of »Načrt razvojnih programov« (NRP) no. 3330-19-1142. EU contribution is 80%.

Results

Activities:

 • NEW SCIENTIFIC EQUIPMENT

  The list of equipment with photos is available here

  Within RI-SI-EPOS project partners are purchasing scientific equipment for study and collection of scientific data from the field of geoscience.

   

 • June 2020


  New office at IZRK ZRC SAZU in Postojna – center and node for EPOS Slovenia and RI-SI-EPOS. Photo: Stanka Šebela

 • 13 July 2020 – IZRK ZRC SAZU, Postojna


  Workshop on RI-SI-EPOS (use of research infrastructure (RI), purpose of RI, evidence of the use of RI, project citations publications….) Prepared by: dr Stanka Šebela (ZRC SAZU) Photo: Jasmina Čeligoj Biščak


   


  Photo: Jasmina Čeligoj Biščak

 • Broadband seismometer


  Since 3 September 2020 broadband seismometer (Nanometrics, Canada) is installed at Bojanci in Bela krajina within RI-SI-EPOS, label BOJS, instead of ARSO seismometer STS-2. Photo: Izidor Tasič ARSO, Urad za seizmologijo

 • Seismic stations network

  Network of seismic stations south of Postojna – »RI-SI-EPOS« Cooperation between ZRC SAZU and ARSO Urad za seizmologijo seismic stations network.pdf

 • 9 September 2020


  Postojnska Jama, Lepe Jame, installation of spectrometer for methane - »RI-SI-EPOS« Photo: Stanka Šebela

 • November 2nd to 6th 2020 telekonference


  1. 2 - 6 November 2020 - participation at teleconference »ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop« : Programme

 • November 4th 2020 telekonference


  4th of November 2020 - Jurij Pahor with co-author Martina Čarman (ARSO, Urad za seizmologijo) participated at teleconference »ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop« with presentation about Seismological network of the Republic of Slovenia and introduced cooperation with ZRC SAZU and organization of the new seismological stations within RI-SI-EPOS in Eastern Cohesion Region.

 • Seismological data of very broadband seismological station at Bojanci (Bela krajina) at the ARSO location with the name BOJS are transfered to the ORFEUS data base since 3 September 2020, https://www.orfeus-eu.org/data/.
 • September 2020 – measurements with GNSS antena  September 2020 – measurements of the locations and above sea levels of selected sites near Postojna Cave with GNSS antena (Rover Leica)

 • 25. 10. 2020 – imaging of the Cerknica polje with drone, photography Matej Blatnik.  Figure – Natural and artificial stream of Stržen at Cerknica polje (photo Matej Blatnik).

 • 29 December 2020


  Very broadband seismological station ((Nanometrics) at Bojanci (BOJS, Bela krajina) -Eastern cohesion region, detected strong earthquake in Croatia (Petrinja 29.12.2020, ML = 6.2).

 • January 2021 – Presentation of the temporary seismic stations network south of  Postojna (Zalar J. 2021. Lahko Postojno preseneti potres? [Could Postojna be hit by an earthquake?] Postojnski prepih, January 2021, 114, year 15, page 6. https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/368575/Prepih%20Januar%2024a-1-21%20web.pdf)

 • 28 January 2021 – participation at regular annual meeting SZGG »Research from the field of geophysics and geodesy 2020« (teleconference):

 • February 2021 – Analysis of earthquakes near Petrinja in Croatia in December 2020 with the help of RI-SI-EPOS seismic network SE of Postojna (pdf) prepared by dr. Martina Čarman (ARSO). https://izrkp.zrc-sazu.si/sites/default/files/ri-si-epos_petrinja-martina_carman_12_febr_2021.pdf

 • 9 February 2021 – the use of drone and 3D laser scanner within RI-SI-EPOS 

  Matej Blatnik: At Cerknica polje more extremes and less water , https://www.notranjski-park.si/novice/na-cerkniskem-polju-vec-ekstremov-vse-manj-vode 

 • March 2021 - Structural geological research of the Planina Cave area (Figure 1), the use of 3D laser scanner, drone and GNSS antenna (Figure 2).


  Figure 1 – Planina Cave entrance, Slovenia.  Figure 2 – the use of GNSS antenna near Planina Cave.

 • March 2021 - March 2021 – project activities of GeoZS: https://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=873

 

Publications

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp.  egu2020-4657-print.pdf
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ŽIVČIĆ, Mladen, MALI, Marko, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ, Jasmina, PANČUR, Luka, PAHOR, Jurij, ČARMAN, Martina, ZUPANČIČ, Polona, GOSAR, Andrej. Mreža prenosnih potresnih opazovalnic južno od Postojne - "RI-SI-EPOS". [Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF), Ilustr. https://izrk.zrc-sazu.si/sites/default/files/prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf [COBISS.SI-ID 28949763]
 • Šebela S., 2021. Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 7-13, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Sebela.pdf [COBISS.SI-ID 56518915]
 • Čarman M., Jesenko T., Šebela S., Zupančič P., Birko D. in Živčić M. 2021. Pomen mreže prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Carman_Sebela_in_dr.pdf [COBISS.SI-ID 56519171]
 • Čarman M. 2021. Uporaba navzkrižne korelacije za detekcijo potresov v potresnih nizih. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2021/SZGG_2021_Carman.pdf 
 • Čarman M. 2021. Poročilo o delu Sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje za leto 2020 s prispevki GeoZS, Geoinženiring, Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in ARSO. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/porocila/2020/SZGG_IASPEI_2020.pdf 
 • Triglav Čekada M., Vreča P., Polajnar D., Sinjur I., Blatnik M., Kobal M., Bajcer B. in  Pavšek M., 2021. SEKCIJA ZA KRIOSFERO poročilo o delu v 2020 Skupščina, Ljubljana, 28. 1. 2021 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/porocila/2020/SZGG_IACS_2020.pdf 
   

Lead partner

Project manager

Project manager at ZRC

Funded by

EC European Regional Development Fund

Keywords

Research Infrastructure Integration • Data and service provision • Open access