Bivši sodelavci

Dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Mag. Peter Kozel

asistent z magisterijem

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom