Bivši sodelavci

dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Jurij Hajna

samostojni tehnik

dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

dr. Peter Kozel

asistent z magisterijem

dr. Janez Turk

asistent z doktoratom