Telefon:
+386 5 700 19 42
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Strokovna področja:

  • krasoslovje,
  • hidrogeologija,
  • geografski informacijski sistemi (GIS).

 

Članstvo v organizacijah:

  • Slovensko geomorfološko društvo,
  • Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.
Izbrane publikacije

Blatnik, M., 2012. Vegetacijske značilnosti izbranih melišč v slovenskih Alpah. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 98 str.

Geršič, M., Repe, B., Blatnik, M., Brečko Grubar, V., Kovač, B., Pozvek, N., Seifert, A., 2014. Geografija in rastlinska sukcesija: izbrani primeri iz slovenskih pokrajin. Ljubljana. Založba ZRC SAZU, 137 str.

Blatnik, M., Repe, B., 2013. Višinska pasovitost rastlinstva na Gorenjskem. 21. zborovanje slovenskih geografov, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 43 – 60.

Blatnik, M., 2013. Vegetacija na meliščih Kamniško-Savinjskih Alp. Geografski obzornik, 60, str. 14 – 21.

Blatnik, M., Repe, B., 2013. Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti. Geografski vestnik, 85, str. 9 - 24.

Blatnik, M., Repe, B., 2012. Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah. Dela, 37, str. 45 – 63.

Občina Žužemberk : s tokovi Krke do morja spoznanj in idej, 2012, Blatnik, M., Sluga, M., Vurunić, S. (ur.). Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, 196 str.

Blatnik, M., Dovečar, M., 2010. Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih Slovenije. Dela, 34, str. 211-222.
 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Hidrogeologija podzemnega toka zaledja Ljubljanice (1. november 201430. april 2018)

Življenjepis

Izobrazba: univ. dipl. geograf, študent doktorskega študija krasoslovja, Univerza v Novi Gorici.

 

Znanstveni naziv: asistent.