prof. dr. Franci Gabrovšek

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

izr. prof. dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 15
martin.knez@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Lovel Kukuljan

asistent
+386 5 700 19 32
lovel.kukuljan@zrc-sazu.si

izr. prof. dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 16
andrej.mihevc@zrc-sazu.si

doc. dr. Janez Mulec

višji znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 45
janez.mulec@zrc-sazu.si

dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 39
bojan.otonicar@zrc-sazu.si

prof. dr. Metka Petrič

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 04
metka.petric@zrc-sazu.si

prof. dr. Tanja Pipan

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 40
tanja.pipan@zrc-sazu.si

dr. Mitja Prelovšek

znanstveni sodelavec
+ 386 5 700 19 21
mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

doc. dr. Nataša Ravbar

višja znanstvena sodelavka
+386 5 700 19 31
natasa.ravbar@zrc-sazu.si

prof. dr. Tadej Slabe

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 02
tadej.slabe@zrc-sazu.si

prof. dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 49
stanka.sebela@zrc-sazu.si

Leon Drame

samostojni tehnik
+386 5 700 19 18
leon.drame@guest.arnes.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
+386 5 700 19 12
franjo.drole@zrc-sazu.si

Sonja Stamenković

tajnica
+386 5 700 19 00
izrk@zrc-sazu.si

Slavujka Šušak

čistilka

Mateja Zadel

višji tehnik
+386 5 700 19 03
izrk@zrc-sazu.si

Jasmina Čeligoj Biščak

Strokovna sodelavka
+386 5 700 19 20
jasmina.celigoj-biscak@zrc-sazu.si

dr. David Lowe

zunanji sodelavec

Uroš Novak

asistent
+386 5 700 19 10
uros.novak@zrc-sazu.si

Trevor R. Shaw, PhD

zunanji sodelavec
/

Bivši sodelavci

dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Jurij Hajna

samostojni tehnik

dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

dr. Peter Kozel

asistent z magisterijem

dr. Janez Turk

asistent z doktoratom