Naslov:
Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam
Tectonic structure of Postojnska jama cave system
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 18
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Sistem Postojnskih jam predstavlja združbo starih, danes suhih, vodoravnih jamskih rovov, aktivnega rova reke Pivke in brezen oziroma udornic, ki omogočajo povezavo površja z nekaterimi jamskimi rovi. Današnji vhod v jamo je oblikovan na kontaktu med neprepustnim eocenskim flišem Postojnske kotline in zgornje krednim apnencem. Ponorni vhod reke Pivke je v horizontalni smeri oblikovan po medplastnih zdrsih, v vertikalni smeri pa leži v močni tektonsko prelomni coni smeri severovzhod-jugozahod. Jamski rovi so se oblikovali v tektonskih deformacijah nastalih pri formiranju Postojnske antiklinale, kot so medplastni zdrsi ter v kasnejših prelomnih deformacijah, pri čemer so glavne smeri tektonsko prelomnih con Dinarske SZ-JV in prečno Dinarske SV-JZ. Poleg dveh glavnih prelomnih smeri so ugodne tudi spremljajoče porušene in razpoklinske cone, ki so rezultat prelomne Dinarske tektonike.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-65-X

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 119 strani

Cena

razprodano