Naslov:
Minerali v slovenskih kraških jamah
Minerals in the Slovene Karst Caves
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Na rast mineralov v kraških jamah vplivajo številni vzroki. Lahko nastajajo pri nizkih temperaturah med kraškimi procesi (kalcit in aragonitna mineralna združba, hidroksidi in oksidi), pod vplivom rudnih nahajališč v bližini jam (hidrotermalni in hipergeni minerali), zaradi vpliva organskih ostankov (fosfati, nitrati in organogeni minerali) ali zaradi vpliva vulkanske aktivnosti (vulkanogeni minerali). Karbonatni minerali so najpogostejši minerali v kraških jamah. Ta skupina je velika tako glede mineralne zgradbe kot glede zunanje oblike. Kalcit in aragonit skupaj tvorita preko 95% vseh mineralov, ki se izločijo v kraških jamah.

Založnik

Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 43 strani