Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
27. julij 2004–31. december 2016
Šifra:
2334-12-100124
Opis

V okviru projekta zbiramo in obdelujemo podatke o kraških jamah v Katastru jam.

Rezultati

Vsako leto se registrira preko 100 novih jam. Podatkovno bazo se posreduje naročniku, Ministrstvu za okolje in prostor. V digitalno podatkovno zbirko se vnašajo osnovni podatki, ki omogočajo osnovno razvrščanje in spremljanje stanja jam v Sloveniji oziroma vzpostavljanje registra jam. Na papirnih dokumentih so v Katastru jam vsi sporočeni podatki za več kot 11.000 jam.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

Ključne besede

kras • Kataster jam • kraške jame