Osnovni podatki
Trajanje:
27. september 2016–31. december 2016
Opis

Tiha, Šumeča jama in Hankejev kanal so v preteklih letih že bili podrobno geološko kartirani, načrt pa objavljen v Acti Carsologici (Šebela 2009). Terensko tektonsko-litološko kartiranje Mahorčičeve, Mariničeve in Tominčeve jame ter Velike in Male doline pa do leta 2016 še ni bilo podrobno izvedeno v merilu 1:500. Zato je bil v obdobju od 25.5.2016 do 7.10.2016 opravljen terenski del podrobno tektonsko-litološkega kartiranja v merilu 1:500. V decembru 2016 pa je bila izrisana nova geološka karta s prečnimi profili.

Rezultati

Objave:

ŠEBELA, Stanka. Geološke značilnosti kraških oken na primeru Škocjanskih jam. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2017: zbornik del, 23. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 25. januar . Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2018, str. 7-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 42567981]
ŠEBELA, Stanka. Tektonsko-litološko kartiranje in izdelava preglednega geološkega načrta Škocjanskih jam. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2016. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40739629]
 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javni zavod Park Škocjanske jame