Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Strokovno mnenje za predvideni Center varne in športne vožnje "Greben"-Materija
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. december 2011–15. december 2011
Šifra:
2011/000171
Opis

V okviru strokovnega mnenja je proučen vidik morfološkega posega v kontaktni kras, vpliv na kraške vode ter kraške jame s strani predvidenega Centra varne in športne vožnje. Le-ta je načrtovan v bližini slepe doline Brezovica in Odolina (Matarsko podolje), ki sta klasičen primer kontakntega krasa v Sloveniji.

Rezultati

V sklopu strokovnega mnenja smo povzeli sedanje ugotovitve na področju morfologije aktivnega in fosilnega kontaktnega krasa, hidrogeoloških lastnostih širšega in ožjega območja ter njegovo aktivno in fosilno speleološko funkcijo. Na novo smo preverili tudi lego 17 jam, ki ležijo na oz. v neposredni bližini predvidenega centra varne in športne vožnje. Strokovno mnenje obsega 25 strani, dodatno pa je priloženih še 8 prilog.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Občina Hrpelje-Kozina

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • center varne vožnje • kontaktni kras • Matarsko podolje