Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Spremenljivost pretakanja voda in prenosa snovi v krasu ob različnih hidroloških pogojih - primeri z Dinarskega krasa
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2010
Šifra:
Z6-0156
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Z vzporedno analizo rezultatov opravljenega sledenja z umetnimi in naravnimi sledili so bile raziskane značilnosti hidravličnega delovanja binarnega kraškega sistema v daljšem obdobju zelo nizkih vod. Skupaj s sodelavci z Univerze v Malagi se je zbrane izsledke pripravilo za znanstveno objavo. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

Kras • podzemne vode • Dinarski kras