Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2018–31. avgust 2021
Šifra:
C3330-19-952062, 23. 12. 2019
Opis

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), in Univerza v Mariboru (UM). Pogodba št. C3330-19-952062 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 23. 12. 2019.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.

Rezultati

Aktivnosti:

NOVA RAZISKOVALNA OPREMA

Seznam opreme s slikovnim gradivom

V okviru projekta RI-SI-LifeWatch se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja biodiverzitete.

7.9.2020 - Predstavitev projekta, podatkovnega vozlišča in načina za poročanje, Postojna

Predstavitev projekta, foto Jasmina Čeligoj Biščak

Predstavitev podatkovnega vozlišča, foto Jasmina Čeligoj Biščak

Predstavitev načina za poročanje, foto Mateja Zadel


(Gradivo: podatkovno_vozlisce_izrk.pdfpredstavitev_ri_lw-elter_2020.pdfpredstavitev_uporaba_opreme.pdf)

 

16.9.2020 –  3rd International Workshop on Semantics for Biodiversity, Bozen Italija 

Oktober 2020 11. 5. 2020 – EU projekt, moj projekt. Promocija projektov RI-SI-EPOS in RI-SI-LifeWatch, Postojna

Oktober 2020  25. –26. 5. 2020 – Generalna skupščina LifeWatch ERIC, Postojna

Oktober 2020 27. – 29. 5. 2020 – znanstveno srečanje BEeS konferenca, Ljubljana

Objave:

  • ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka. Research infrastructures and karst science = Raziskovalne infrastrukture in krasoslovje. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 118-119. [COBISS.SI-ID 44887341]
  • KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Specialized aquatic subterranean communities are probably most species-rich in the thickest epikarst. Limnologica, ISSN 0075-9511, 2020, vol. 81, str. 1-9, doi: 10.1016/j.limno.2020.125756. [COBISS.SI-ID 25140744].
  • PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary C, CULVER, David C. Abiotic Community Constraints in Extreme Environments: Epikarst Copepods as a Model System Diversity, ISSN 1424-2818, 2020, vol. 12(7), 269, 16 str, doi: 10.3390/d12070269.
  • KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
  • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
  • KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Specialized aquatic subterranean communities are probably most species-rich in the thickest epikarst. Limnologica. 2020, vol. 81, str. 1-9. ISSN 0075-9511. DOI: 10.1016/j.limno.2020.125756. [COBISS.SI-ID 25140744]
  • PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity. 2020, vol. 12, iss. 7, 16 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/269, DOI: 10.3390/d12070269. [COBISS.SI-ID 22691331]
  • MAMMOLA, Stefano, AMORIM, Isabel R., BICHUETTE, Maria Elina, BORGES, Paulo A. V., CHEEPTHAM, Naowarat, COOPER, Steven J. B., CULVER, David C., DEHARVENG, Louis, EME, David, LOPES FERREIRA, Rodrigo, FIŠER, Cene, FIŠER, Žiga, JUGOVIC, Jure, PIPAN, Tanja, ZAGMAJSTER, Maja, et al. Fundamental research questions in subterranean biology. Biological reviews. 2020, 18 str., ilustr. ISSN 1464-7931. DOI: 10.1111/brv.12642. [COBISS.SI-ID 26314755]

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) • Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) • Univerza v Ljubljani (UL) • Univerza v Novi Gorici (UNG) • Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ) • Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS) • Društvo za jamsko biologijo, Jamski laboratorij Tular (TULAR) • Univerza v Mariboru (UM)

Finančni vir

EU Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop • načela FAIR