RI-SI-LifeWatch

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  prof. dr. Tanja Pipan
 • Naslov v izvirniku

  RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch

 • Sodelavci

  dr. Jerneja Fridl, prof. dr. Stanka Šebela, dr. Magdalena Năpăruş-Aljančič, Matej Krebelj, dipl. inž. rač. (VS), Jasmina Čeligoj Biščak
 • Šifra

  C3330-19-952062, 23. 12. 2019

 • Trajanje

  od 01. julij 2018 do 31. avgust 2021
 • Vodilni partner

  ZRC SAZU, Slovenija

 • Finančni vir

  EU Evropski sklad za regionalni razvoj, RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Partnerji

  Društvo za jamsko biologijo, Jamski laboratorij Tular (TULAR), Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Novi Gorici (UNG), Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ), Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS), Univerza v Mariboru (UM)
Opis

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), in Univerza v Mariboru (UM). Pogodba št. C3330-19-952062 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 23. 12. 2019.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.


Rezultati

 

Seznam opreme s slikovnim gradivom

Objave

Aktivnosti:

V okviru projekta RI-SI-LifeWatch se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja biodiverzitete.

7.9.2020 - Predstavitev projekta, podatkovnega vozlišča in načina za poročanje, Postojna

Predstavitev projekta, foto Jasmina Čeligoj Biščak
Predstavitev podatkovnega vozlišča, foto Jasmina Čeligoj Biščak
Predstavitev načina za poročanje, foto Mateja Zadel

(Gradivo: podatkovno_vozlisce_izrk.pdfpredstavitev_ri_lw-elter_2020.pdfpredstavitev_uporaba_opreme.pdf)

 

16.9.2020 –  3rd International Workshop on Semantics for Biodiversity, Bozen Italija 

Oktober 2020 EU projekt, moj projekt. Promocija projektov RI-SI-EPOS in RI-SI-LifeWatch, Postojna (dogodek zaradi epidemije odpovedan oz. prestavljen)

Oktober 2020  – Generalna skupščina LifeWatch ERIC, Postojna (dogodek zaradi epidemije odpovedan oz. prestavljen)

Oktober 2020 – znanstveno srečanje BEeS konferenca, Ljubljana (dogodek zaradi epidemije odpovedan oz. prestavljen)

8.6.2021 - Video posnetek "Vstopite v vznemirljivi svet raziskovanj Morske biološke postaje Piran (NIB)"

15.6.2021 - Mednarodna krasoslovna šola 2021, poster Celigoj-Biscak_Development-of-research-infrastructure-RI-for-the-international-competitiveness-of-the-development-of-Slovenian-RI-space-RI-SI-EPOS(pdf)

8.7.2021 - Snemanje za pripravo promocijskega filma

ZRC SAZU pripravlja promocijski film projekta RI-SI-LifeWatch. Tako v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU kot tudi na terenu poskušamo ujeti čimveč zanimivih trenutkov med delom raziskovalcev, katerim je nova oprema doprinesla nove razsežnosti raziskovanja.

Snemanje v Postojnski jami, 8.7.2021, foto Jasmina Čeligoj Biščak
Snemanje v Planinski jami, 8.7.2021, foto Jasmina Čeligoj Biščak

Ključne besede
načela FAIR
raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostopPrenesi