Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Research of the Karst in the Altai Republic
Sodelavci:
, , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2016–30. september 2018
Šifra:
BI-RU/16-18-038
Opis

Nadaljevali bomo z razpoznavanjem krasa v Altajski republiki. Proučevali bomo izbrane predele. Z izsledki bomo dopolnjevali vedenje o značilnosti oblikovanja krasa v različnih kamninah in razmerah sveta. Dopolnili bomo regionalno znanje o krasu in mednarodna teoretska krasoslovna spoznanja. Pomagali bomo pri razvoju tamkajšnjega krasoslovja in z izmenjavo izkušenj pri razvoju Unescove naravne dediščine.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

krasoslovje • Altajska republika • matični kras