Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
23. marec 2016–31. december 2016
Opis

Kakovost reke Reke smo spremljali z merjenjem fizikalno-kemijskih parametrov ter kemijskimi in mikrobiološkimi analize. V turističnem delu jame spremljamo rast flora okoli svetil (lampenflora) na podlagi 20-ih merilnih točk. Ocenili smo hitrost prirasti lampenflore pri novo nameščenih svetilih LED v jami.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javni zavod Park Škocjanske jame

Ključne besede

kras • jame • turizem • monitoring