Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2017
Link SICRIS:
SICRIS
Šifra:
J1-6741
Opis

Kar petindevetdeset odstotkov svetovnih zalog tekoče sladke vode najdemo pod zemeljskim površjem. Ta največji kopenski sladkovodni biom je iz mikrobiološkega stališča skoraj neraziskan. Podzemne vode Slovenije zagotavljajo pitno vodo več kot polovici prebivalstva. Kvaliteto teh vodnih virov in morebitno prisotnost patogenih mikroorganizmov še ne spremljamo ustrezno. Posledično imamo tudi zelo malo informacij o sestavi in strukturi prokariontskih združb, ki podzemne vode naseljujejo. Projekta si prizadeva postaviti temelje nadaljnjim mikrobiološkim in ekološkim študijam podzemnih voda. V okviru projekta bomo identificirali tiste kraške podzemne vode, ki kažejo minimalen vpliv človeka, in v katerih še najdemo izvirno mikrobioto. Sestavo teh prokariontskih združb bomo opisali z uporabo novejših pristopov v metagenomiki.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

podzemne vode • metagenomika • nove tehnologije določanja nukleotidnega zaporedja • genomika ene celice