Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pomen in funkcija jam v kraški hidrologiji
Sodelavci:
 
Trajanje:
28. november 2011–28. november 2011
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Doktorsko delo je bilo dokončno napisano in maja 2010 zagovarjano. V delu so bili predstavljeni rezultati terenskih meritev temperature in nivoja podzemne vode v izbranem kraškem vodonosniku (med Planinskim poljem in Logatcem) in v Postojnski jami. V slednji je bila izvedena tudi primerjava med transportom toplote in transportom mase v vodnem toku.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

Kras • hidrogeologija • vodostaji