Osnovni podatki
Trajanje:
8. april 2016–15. oktober 2019
Opis

V projekt smo vključeni kot podizvajalec podjetja ERICO d.o.o. z nalogo sodelovanja hidrogeologa pri izdelavi letnih poročil monitoringa voda.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.