Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Oblika kraških jam in speleogeneza
 
Trajanje:
1. januar 2011–31. december 2012
Šifra:
BI-SK/11-12-009
Opis

Ni opisa.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agnecija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • speleologija • speleogeneza