Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Merjenje aktivnih tektonskih struktur na krasu
Sodelavci:
Filip Hartvich
,
dr. Blahoslav Koštak
, ,
Tomaš Nydl
,
dr. Josef Stemberk
, ,
Petra Štepančikova
 
Trajanje:
1. marec 2008–31. december 2009
Šifra:
BI-CZ/08-09-015
Opis

Ni opisa.

Rezultati

V Magdaleni jami smo namestili statično navpično nihalo (dolžine 22 m) za merjenje sprememb napetosti v Zemljini skorji. Mikro-premiki nihala se beležijo vsakih 10 sekund. Z rednim on-line merjenjem bomo predvidoma začeli leta 2010. V Postojnski jami (na Veliki gori) smo zamenjali obstoječi TM 71 ekstenziometer z novim, ki je opremljen z dvema kamerama. Meritve se opravljajo samodejno dvakrat na dan. Tako pridobljeni podatki bodo mnogo bolj reprezentativni, pokazale se bodo tudi možne dnevne spremembe aktivnih tektonskih premikov in dnevna nihanja zaradi plimovanja Zemlje. V treh jamah (Postojnska, Pološka in Kostanjeviška) smo v okviru projekta namestili štiri TM 71 ekstenziometre. Dveletni bilateralni projekt (2008–2009) je pokazal veliko skupnega sodelovanja in interesov ter prinesel veliko skupnih objav. Delo na projektu se je začelo že pred letom 2008 in se bo nadaljevalo tudi po zaključku tega projekta. Gre namreč za večletno spremljanje tektonskih premikov s TM 71. Študija je pomembna za razumevanje in spoznavanje predhodnih signalov potresov in za razumevanje stabilnosti kraških jam znotraj opazovanih prelomnih con (Ravenski prelom, Predjamski prelom, Brežiški prelom).

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

kras • tektonika • monitoring