LIFE Kočevsko (Sklop 1 in 3: »Izvajanje projekta LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314: HT 8310-Jame, ki niso odprte za javnost in Človeška ribica (Proteus anguinus)")

Osnovni Podatki

Opis

V sklopu LIFE+ projekta Kočevsko smo bili izbrani za izvajanja dveh sklopov aktivnosti:

  • izdelavo popisa onesnaženosti jam, priprava projekta za čiščenje jam in omejitve dostopa do jam ter izdelava registra onesnaženih jam in
  • izvedbo kemijske analize kakovosti podzemne vode in priprava poročil pred izvedbo sanacije jam ter po izvedbi sanacije jam (monitoring).

Terenski del prve aktivnosti je v celoti vezan na projektnega partnerja, Jamarski klub Novo mesto. Obe aktivnosti bosta pripomogli k izboljšanju poznavanja stanja podzemnega okolja na obrobju Kočevskega polja, vzdigovanju okoljske zavesti med lokalnimi prebivalci (in obremenjevalci prostora) in k sanaciji nekaterih preteklih bremen (čiščenje jam).


Ključne besede
popis onesnaženosti jam
Kočevsko