Opis

Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje krasa Škocjanskih jam in površja, izvajati meritve sistema (meteorologija in hidrologija), identificirati sedanji vpliv turizma in določiti najustreznejšo metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame. Interdisciplinarne metode bodo osnova raziskav, saj gre za kompleksen sistem, ki zajema dogodke v geološki preteklosti kot tudi sedanje dogodke npr. rast sige, odlaganje sige v ponvicah, aktivne poplave. Naš izviren interdisciplinaren pristop reševanja problema na krasu bo imel potencialni vpliv za reševanje podobnih primerov v svetovnem merilu.

Rezultati

Aktivnosti:

  • 9. junij 2017 – sestanek projektnih sodelavcev v Parku Škocjanske jame (foto: 1, 2),

  • 28. junij 2017 – terensko delo v Škocjanskih jamah (vzorčevanje in fizikalno-kemijske analize prenikle vode ter Reke),

  • 23. avgust 2017 – terensko delo v Mali dolini (Park Škocjanske jame; geološko kartiranje; foto: 1, 2).

 

Objave:

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javni zavod Park Škocjanske jame

Ključne besede

Interdisciplinarne raziskave krasa • mikroklima • merilni sistemi • numerične vremenske napovedi • umetne nevronske mreže • trajnostna raba jame