Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kraški sedimenti: orodje za rekonstrukcijo tektonskega in geomorfnega razvoja kraških področij (na zgledih s kraških ozemelj Slovenije)
Sodelavci:
, , ,
mag. Petr Schnabl
,
mag. Stanislav Šlechta
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2009–31. december 2010
Šifra:
BI-CZ/09-10-008
Opis

Ni opisa.

Rezultati

V prvem letu projekta so bile opravljene načrtovane izmenjave raziskovalcev. V času od 29. 9. do 5. 10. 2009 sta bila na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni na delovnem obisku dr. Pavel Bosák in dr. Petr Pruner z Inštituta za geologijo CAS iz Prage. Skupaj smo opravili del terenskega in kabinetnega raziskovalnega dela. Vzorčevali smo fluvialne sedimente v Snežni jami za paleomagnetne in paleontološke analize ter sedimente v Grofovi jami na Krasu, saj potrebujemo frakcijo težkih mineralov iz gline, da bomo lahko določili izvor montmorillonita v jamskem sedimentu. Razpravljali smo o pomenu pridobljenih rezultatov za  rekonstrukcijo tektonskega in geomorfnega razvoja kraških področij ter naredili načrt terenskega dela in objav za naslednje leto.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za rzsikovalno dejavnost RS

Ključne besede

kras • paleomagnetizem • starost kraških sediemntov