Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kraški sedimenti: orodje za rekonstrukcijo tektonskega in geomorfnega razvoja kraških področij (na zgledih s kraških ozemelj Slovenije)
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2009–31. december 2010
Šifra:
BI-UA/09-10-010
Opis

Jamski sedimenti imajo pomembno vlogo pri razkrivanju geološke zgodovine in procesov v jamah ter na kraškem površju. Pravilno in natančno datiranje kraških procesov, vključno z zapolnitvami jam/kraških razpok, je največkrat edino sredstvo za rekonstrukcijo razvoja posameznih kraških oblik, razsežnih kraških regij ter speleogenetskih in fosilizacijskih procesov. Uporaba različnih datacijskih metod v preteklih desetletjih je omogočila bolj natančne datacije procesov na krasu. Na terenu se vzorčuje sedimente za mineraloške, sedimentološke, paleontološke in paleomagnetne analize v izbranih jamah in tako nadaljuje delo, ki že več kot deset let poteka v okviru sodelovanja s češkimi raziskovalci. Pridobljeni rezultati se uporabljajo za interpretacijo preteklih dogajanj (klimatskih, tektonskih) na krasu in v jamah. Skupaj se načrtuje objava več člankov in predstavitev rezultatov na konferencah.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • starost sedimentov • paleomagnetizem