Klimatski in biološki monitoring jamskih sistemov

marketing project
Osnovni Podatki

Opis

V sklopu projekta se izvajajo meritve klimatskih parametrov in inventarizira stanje jamske favne v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu, in sicer tako v turističnih kot tudi neturističnih delih jame. S tem pridobivamo parametre za primerjavo med turistično bolj in manj obremenjenimi deli jam. Primerja se tudi zunanje klimatske razmere z jamskimi in tako pridobiva podatke, ki so potrebni za opredelitev turistične nosilnosti obeh jam.


Rezultati

Objave:

GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka. Kratko poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v obdobju 2014-2018 in predlogi za 2019-2023. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2019. 9 str. [COBISS.SI-ID 44551469]

 

GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2018. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]


Ključne besede
biološki monitoring
klimatski monitoring
jamska klima
kras