Osnovni podatki
Trajanje:
5. avgust 2009–31. december 2018
Opis

V sklopu projekta se izvajajo meritve klimatskih parametrov in inventarizira stanje jamske favne v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu, in sicer tako v turističnih kot tudi neturističnih delih jame. S tem pridobivamo parametre za primerjavo med turistično bolj in manj obremenjenimi deli jam. Primerja se tudi zunanje klimatske razmere z jamskimi in tako pridobiva podatke, ki so potrebni za opredelitev turistične nosilnosti obeh jam.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Postojnska jama d.d.

Ključne besede

kras • jamska klima • klimatski monitoring • biološki monitoring