Jamska meteorologija kot pomembno orodje razumevanja naravnih in antropogenih vplivov na jame

bilateral project
Osnovni Podatki

Opis

Raziskave so usmerjene v kraške jame, ki ohranjajo sledove geoloških in speleoloških podatkov za milijon in več let, zato so izjemni naravni arhivi. Jame in kraški tereni ohranjajo tudi sledove paleoklimatskih razmer v katerih so bili oblikovani. S projektom želimo primerjati metode raziskovanja jamske meteorologije na primeru slovenskih jam z nekaterimi jamami v ZDA. Dobro izkušnjo vzpostavljenega in vzdrževanega mikroklimatskega monitoringa v kraških jamah v Sloveniji želimo primerjati s kraškimi tereni v južni Nevadi in New Mexico v ZDA.


Rezultati


Ključne besede
kras
geomorfologija
jame