Osnovni podatki
Trajanje:
23. marec 2016–23. april 2016
Opis

V pripravi.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

IZVO-VODAR d.o.o.