Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava študije izvedljivosti (ŠI) nove železniške povezave Trst - Divača - Ljubljana - Budimpešta - ukrajinska meja - visoka varianta
 
Trajanje:
21. april 2011–15. maj 2011
Šifra:
11/11-(08-11) / 10-270-11
Opis

Ni opisa.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

SŽ Projektivno podjetje Ljubljana

Ključne besede

Kras • železnica