Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
HYPOCAVE - Morfološke oblike hipogenih jam-primerjava med Evropo in Avstralijo
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. maj 2010–30. april 2013
Šifra:
247616
Opis

Namen projekta je, z izmenjavo raziskovalcev iz Poljske in Slovenije na eni strani ter Avstralije na drugi, raziskati domnevno hipogene jame na izbranih območjih Poljske (Krakovsko-Čestohovsko višavje), Slovenije (Jelovica ter izbrana območja osrednje in zahodne Slovenije) ter vzhodne Avstralije.

Rezultati

Obveznosti prvega leta raziskovalnega projekta (2010) se je, kljub birokratskim zapletom s strani financerja projekta, v celoti izpolnilo. V juniju 2010 so slovenski sodelavci skupaj z raziskovalcema iz Avstralije in Poljske proučevali domnevno hipogene jame in vzorčili jamske sedimente med Žirmi in Idrijo ter v okolici Bleda. V tem času se je v Postojni organiziralo tudi dvodnevno mednarodno delavnico z naslovom: "Postgraduate training on hypogene caves" ("Podiplomsko izobraževanje o hipogenih jamah"), ki se ga je udeležilo 16 podiplomskih študentov in raziskovalcev iz 9 držav. V tem okviru se je izvedlo tudi ekskurzijo v Jamo pod Babjim zobom nad Bledom. Konec julija in na začetku avgusta 2010 so slovenski sodelavci skupaj z raziskovalcema iz Poljske in Avstralije raziskovali jame in vzorčili jamske sedimente na Krakovsko-Čestohovskem višavju na Poljskem. V podobni zasedbi so v oktobru in novembru 2010 obiskali več kraških predelov in jam Avstralije. Na območju kraškega parka Mt Etna national park, pri kraju The Caves severno od Rockhamptona, so tri tedne raziskovali, vzorčili in kartirali jamske sedimente, jamske skalne oblike ter osnovne geološke strukture v jamah Capricorn caves, predvsem v jamskem sistemu Olsen's caves. Zaradi primerjav so si ogledali in v omejenem obsegu tudi proučili jami Camoo cave ter Ballroom cave. Pred povratkom v Sydney si je, z namenom ogleda nekaterih potencialnih kraških območij in jam za nadaljnje raziskave v okviru projekta, raziskovalec IZRK ogledal tudi glavna kraška območja in izbrane jame Tasmanije. Po povratku v Sydney so na sydneyski univerzi pripravljali vzorce, urejali terenske zapiske in preliminarne rezultate raziskovanj ter se na podlagi dosedanjih raziskav dogovorili za nadaljnje delo na projektu. Dvotedensko bivanje v Sydneyu so prekinili s štiridnevnim obiskom enega najbolj znanih Avstralskih jamskih sistemov Jenolan caves na območju Blue Mountains ter Wellington caves pri istoimenskem mestu. Jame so si ogledali z namenom ugotovitve njihove primernosti za nadaljnje raziskave v okviru projekta.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Finančni vir

EU

Ključne besede

Kras • speleogeneza • hipogene jame • Jelovica