Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geomorfološka in speleogenetska analiza razvoja kraških oblik Dinarskega in Krimskega krasa
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2009–31. december 2010
Šifra:
BI-UA/09-10-010
Opis

Cilj prvega leta sodelovanja je spoznati osnovne geomorfološke in speleološke značilnosti izbranih kraških planot v Ukrajini. Izbrane planote so Karabi, Demerdgi in Chatyrdag na Krimu. Te planote so zaradi svoje topografske izoliranosti najbolj primerne za komparativni študij, saj so se oblikovale zaradi geodinamičnega režima in klime brez vpliva alogenih dejavnikov. Primerja se uravnana površja teh planot ter manjše reliefne oblike na njih: vrtače, jame in s sedimenti zapolnjene brezstrope jame. Posebno pozornost je namenjena paleontološkim in pelodnimi ostankom v klastičnih sedimentih in v sigi. Iz teh elementov sklepamo na geomorfni razvoj kraških planot, organizacijo in razpad starih jamskih sistemov, splošno in ojačano korozijo oziroma denudacijo površja. V Sloveniji se v okviru projekta proučuje planote Kras, Trnovski gozd in Slavenski ravnik.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija RS za raziskovalno dejavnost

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

geomorfologija • speleogeneza • Krim