Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geološka spremljava vGeološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine: Paleontološke, strati okviru varstva naravne dediščine: Paleontološke, stratigrafske, sedimentološke, mineraloške in krasoslovne značilnosti na območju gradnje AC Ponikve-Hrastje
Kratica:
1260/2007
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
30. november 2007–31. december 2011
Šifra:
950/2007
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Tudi tu v leta 2010 so vzporedno z zemeljskimi deli potekale terenske raziskave z geološkim kartiranjem v merilu 1:5.000 in s snemanjem geoloških posnetkov izbranih krajših profilov. Pobralo se je nekaj deset dodatnih kamnitih vzorcev, posneto pa je bilo tudi več deset terenskih fotografskih posnetkov kamnin. Kamnitih vzorce se je razrezalo na povprečno okoli 1 cm debele plošče, primerne za opazovanje z lupo ter arhiviranje in pripravo vzorcev za nadaljnje analize. Kamnite plošče se je preiskalo pod lupo in izbralo vzorce za pripravo mikroskopskih zbruskov. Tudi na tej trasi se je ugotovilo izrazito neskladje med dosedanjimi podatki in našimi ugotovitvami. Zaradi preučevanja in ohranjanja kraških pojavov se je sproti pregledovalo traso ter kartiralo površje in s sedimenti zapolnjene stare jame. Sodelavci so pregledali, izmerili in opisali nekaj brezen in jam, zanje pa so izdelali tudi jamske načrte.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

DARS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Petrologija, mineralogija, geokemija P420 • Stratigrafija P450 • Sedimentologija P460 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • avtoceste • Dolenjska