Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine: Paleontološke, stratigrafske, sedimentološke, mineraloške in krasoslovne značilnosti na območju gradnje AC Ponikve-Hrastje
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
4. september 2007–31. december 2011
Šifra:
950/2007
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Leta 2010 se je nadaljevalo terensko delo, ki je zajemalo geološko kartiranje trase avtoceste v merilu 1:5.000 in snemanje ter vzorčenje krajših geoloških profilov. Več deset na novo pridobljenih vzorcev se je narezalo na kamnite plošče, primerne za nadaljnje raziskave in arhiviranje. Začelo se je tudi z laboratorijskimi preiskavami kamnin (mikroskopiranje). Glede na dosedanje raziskave se je ugotovilo izrazito neskladje med podatki Osnovne geološke karte in našimi ugotovitvami. Za potrebe investitorja, so sodelavci pregledali, izmerili in opisali več zlasti manjših jamskih objektov, za katere so izdelali jamske načrte. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

DARS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Petrologija, mineralogija, geokemija P420 • Stratigrafija P450 • Sedimentologija P460 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • avtoceste • Dolenjska