Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Longterm ecosystem and socioecological research in karst
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. marec 2015–31. december 2016
Šifra:
BI-US/15-16-077
Opis

V znanosti pogosto uporabljamo jame kot modelne sisteme za proučevanje evolucije in ekologije podzemeljskih vrst. Standardna spoznanja v speleobiologiji temeljijo na ne dovolj kritičnih osnovah, postala so okostenela in ne zadoščajo več za napredek. V okviru projekta bomo opravili natančno analizo posameznih plitvih podzemeljskih habitatov (epikras, mezišča, intersticial) ter njihovo primerjavo z globjimi habitati. Za vzorčevanje bomo izbrali po pet mest vsakega od izbranih vodnih habitatov na področju Dinarskega krasa v Sloveniji ter krasa v zahodni Virginiji v ZDA.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

kras • ekologija • habitati