Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 2016–30. april 2019
Opis

Opravljena je redna strokovna recenzija letnega poročila o izvajanju biološkega monitoringa Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema, ki ga izvaja Postojnska jama d.d. Podana so dodatna priporočila in smernice.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Postojnska jama d.d.

Ključne besede

biološki monitoring • Postojnska jama