Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Žvepleni izviri v Sloveniji s krasoslovnega vidika in njihova mikrobiota
Sodelavci:
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2011
Šifra:
J6-0152-0618-08
Opis

V sklopu projekta se nadaljuje z zbiranjem podatkov v literaturi in nadaljevanjem iskanja morebitnih novih žveplenih izvirov na terenu. Na izbranih lokacijah se nadaljuje z merjenjem izbranih fizikalno-kemijskih parametrov, ki odražajo stanje okolja in interakcijo z mikrobioto. Opravlja se identifikacija mikrobnih združb v žveplenih in ostalih mineralnih izvirih ter se jih medsebojno primerja (biogeografija). Prav tako se nadaljuje z vzorčevanjem in identifikacijo mikrofavne v izbranih izvirih. Biološke podatke se dopolnjuje še z geološkimi in krasoslovnimi izsledki.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS