27. Mednarodna krasoslovna šola

Datum objave: 07. januar 2019

Spoštovani!

vabimo vas, da se udeležite 27. mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras« z naslovom Kraška hidrogeologija - Raziskovalni trendi in uporaba izsledkov, ki bo potekala od 17. do 21. junija 2019 v Postojni.

Registracija udeležencev je možna do 30. aprila 2019. Poteka le s spletnim obrazcem.

Povzetek predavanja in/ali posterja se prav tako oddaja s spletnim obrazcem. Rok za oddajo je 15. februar 2019. Povzetki naj vsebujejo do 300 besed in naj bodo brez slik, grafov in tabel. Povzetke prispevkov v angleščini sprejemamo ob registraciji.

Več informacij je na voljo na http://iks.zrc-sazu.si

Mednarodno krasoslovno šolo "Klasični kras" (MKŠ) prirejamo že od leta 1993. V tem obdobju smo obravnavali številne tematike, povezane z raziskovanjem krasa. Osnovni namen srečanja je predstaviti najsodobnejše raziskave v okviru izbrane teme in spodbujati razprave med udeleženci. Vabljena in tematska predavanja so dopolnjena s predstavitvijo plakatov in ekskurzijami po slovenskem klasičnem krasu.

Letošnja, 27. mednarodna krasoslovna šola, je posvečena kraški hidrogeologiji, ki je značilna za karbonatne vodonosnike. Ti hranijo znatne količine podzemne vode, ki je pomemben vir pitne vode in predstavlja svojstven življenjski prostor. Zaradi svojih značilnosti je to okolje zelo ranljivo, ogroža ga predvsem onesnaževanje in prekomerno koriščenje vodnih virov. Da bomo kraške vodonosnike bolje varovali, je nujno potrebno poglobljeno znanje o značilnostih toka in skladiščenja vode, njeni razpoložljivosti in sprotno spremljanje kakovosti. Na srečanju se ne bomo posvetili samo ustaljenim metodam hidrogeoloških raziskav, ampak tudi eksperimentom v razvoju, ki zahtevajo uporabo posebnih naprav in razvijajočih se tehnologij.

Cilj srečanja je tudi izmenjava znanj in izkušenj s področja karakterizacije, izkoriščanja in varovanja kraških vodonosnikov. Pričakujemo prispevke, ki bodo spodbudili razpravo o novih konceptih, raziskovalnih metodah in tehnikah, ter prikazali primere dobre prakse z drugih območij po svetu, ki predstavljajo konkretne rešitve specifičnih problemov. Ta dogodek je še posebej posvečen obsežnim in raznolikim izzivom, ki se pojavljajo pri proučevanju posameznih značilnostih kraškega vodonosnika.