Postojnski planinski jamski sistem (PPCS), je kot kraška kritična opazovalna cona (CZO) predlagan model za dolgoročne ekološke študije v jamah. V PPCS analiza kratkoročnih temperaturnih podatkov kaže na utišan dnevni cikel in sezonskost, analiza dolgoročnih temperaturnih podatkov pa kaže na povišanje temperature, ki je v veliki meri posledica podnebnih sprememb. Spremembe hitrosti kapljanja epikraškega vodonosnika nad jamo so povezane s padavinami, vendar so z zamikom posledica razlik v dolgoročnih vzorcih padavin. Analiza rečnega pretoka kaže na hiter odziv na padavine, ne le v reki Pivki ob njenem ponoru, temveč tudi na izviru Unice, kjer se pretok poveča tudi zaradi drugih pritokov iz vodonosnika, vključno z epikrasom. Kvantitativna analiza združbe podzemeljskih epikraških ceponožcev kaže, da je za razliko od večine drugih jamskih združb, epikraško favno možno popolno vzorčiti. Količina organskega ogljika v PPCS kaže na verjetno omejeno vrednost ogljika v sistemu. Proučevani parametri (temperatura, hitrost kapljanja, pretok reke, epikraška favna ceponožcev in organski ogljik) so ustrezne spremenljivke za študijo ključnih dolgoročnih trendov v jamskih ekosistemih in njihovih vzrokov.


Vir: 
PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change, ISSN 1436-3798, 2019, vol. 19, 2, 379-389, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, doi: 10.1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]

 

Postojnsko planinski jamski sistem z vzorčnimi mesti.

 

Konceptualni model raztopljenega organskega ogljika in partikulatnega organskega ogljika v Postojnsko planinskem jamskem sistemu kot kraška kritična opazovalnica.