Mikrobiota v podzemlju sodeluje v (bio)geokemijskih ciklih, hkrati pa je podvržena tudi interakcijam z mikroorganizmi, ki vstopajo v podzemlje, ki jim predstavlja le vmesno stopnjo na poti v nov habitat. 

S spremljanjem mikrobnih indikatorjev človekovega vpliva svetujemo upravljalcem turističnih jam pri trajnostni rabi naravnih vrednot.

 

Mikrobni habitati v podzemlju

Zrak

Voda

Sedimenti

 

Mikroorganizmi v jamah
Bakterije
Gljive
Praživali
Alge

 


Rezultati

 

MULEC, Janez. Phototrophs in caves. V: MOLDOVAN, Oana Teodora (ur.), KOVÁČ, Ĺubomir (ur.), HALSE, Stuart (ur.). Cave ecology. Cham: Springer, 2019. Str. 91-106, ilustr. Ecological studies, Analysis and Synthesis, 235. ISBN 978-3-319-98850-4, ISBN 978-3-319-98852-8. ISSN 0070-8356. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98852-8_6. [COBISS.SI-ID 44146477]

 

MULEC, Janez, KRIŠTŮFEK, Václav, CHROŇÁKOVÁ, Alica, OARGA-MULEC, Andreea, SCHARFEN, Josef, ŠESTAUBEROVÁ, Martina. Microbiology of healing mud (fango) from Roman thermae Aquae Iasae archaeological site (Varaždinske Toplice, Croatia). Microbial ecology. 2015, vol. 69, iss. 2, str. 293-306, ilustr. ISSN 0095-3628. DOI: 10.1007/s00248-014-0491-5. [COBISS.SI-ID 37578285]

 

MULEC, Janez. Human impact on underground cultural and natural heritage sites, biological parameters of monitoring and remediation actions for insensitive surfaces: case of Slovenian show caves. Journal for nature conservation. Apr. 2014, vol. 22, iss. 2, str. 132-141, ilustr. ISSN 1617-1381. DOI: 10.1016/j.jnc.2013.10.001. [COBISS.SI-ID 36519213]