Posebno pozornost smo v zadnjem obdobju posvetili razvoju skalnega površja na marmoriziranih karbonatnih kamninah v mrzlem okolju južne Sibirije.

Na prisojnih delih prevladuje razpadanje in luščenje. Ob prisotnosti vlage so večinoma stare paleozojske kamnine občutljive na velike temperaturne spremembe (okrog 1000 C) značilnega celinskega podnebja zaradi zmrzovanja v zimskem času ter pregrevanja poleti. Poseben način in hitro preperevanja ter zakrasevanja marmorjev je v glavnem posledica mehanskega razpadanja in podrejeno klasičnega zakrasevanja.

Zaključili smo raziskave o skalnemu reliefu japonskega koralnega otoka Minamidaito, ki je izpostavljen tajfunom z vetrovi prek 300 km/h in katerega vrh gradijo mladi pliocenski grebenski koralni apnenci in dolomitizirani apnenci. Porozni apnenci najbolj pogosto vsebujejo skoraj 100% kalcijevega karbonata in zaradi vremenskih razmer zelo hitro zakrasevajo in razpadajo.

Zaključili smo raziskave dalmatinskih škrapelj na rahlo nagnjenih plasteh izredno homogenih pa vendar navpično na plasti razpokanih zgornjekrednih apnencih, ki na robovih razpadajo, ter razvoja pobočnih škrapelj na Siciliji, nastalih na zrnati in tektonsko razlomljeni triasni kamnini.

Nadaljevali smo z obsežno raziskavo podobnega oblikovanja in razvoja, razgaljanja izpod prsti in naplavin, kamnitih gozdov na Kitajskem, zgrajenih na strukturno zelo različnih paleozojskih in ponekod skoraj v celoti dolomitiziranih apnencih.

Pripravljamo 3. knjigo o južno kitajskem krasu. Raziskujemo gozdne škraplje v Sloveniji in škraplje v južni Provansi ter kamnite gozdove v Narodnem parku Peruaçu v Braziliji. 

Kot prvi smo vpeljali razvojno razumevanje oblikovanja skalnega površja, torej razvojno prelivanje skalnih oblik in reliefa v istih ali spremenjenih razmerah in na različnih kamninah. Tip in struktura kamnine sta, ob podnebnih razmerah, temeljnega pomena za način in hitrost zakrasevanja. S pomočjo laboratorijskega modeliranja na mavcu smo natančno opredelili razvojni model oblikovanja karbonatne kamnine z dežjem. Začeli smo tudi z delom za spletno stran Škraplje sveta.
 

COBISS:

http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08099

http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=11067

1 / 11

Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazilija.
2 / 11

Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazilija.
3 / 11

Kerman, Iran.
4 / 11

V razpoke apnenca vtisnjena modra epoksidna smola.
5 / 11

Shilin, Junan, Kitajska.
6 / 11

Shilin, Junan, Kitajska.
7 / 11

Shilin, Junan, Kitajska.
8 / 11

Model kamnitega zoba iz mavca.
9 / 11

Junan, Kitajska.
10 / 11

Viñales, Kuba.
11 / 11

Viñales, Kuba.