Title:
Foreign Travellers in the Slovene Karst (1486–1900)
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je nova, pregledana, dopolnjena in razširjena izdaja avtorjevega dela, ki je izšlo pod naslovom Foreign Travellers in the Slovene Karst 1537–1900 leta 2000 in bilo kmalu razprodano. Avtor, ki je za novo izdajo datiral dokumentirane opise popotovanj po slovenskem Krasu že proti koncu 15. stoletja, oz. dobrih petdeset let prej kot v prvi izdaji, si je v knjigi zadal nalogo zbrati in predstaviti izvirne opise slovenskih jam in kraških značilnosti, kakor so jih doživeli in zabeležili tuji popotniki po slovenskem Krasu v nekaj preteklih stoletjih. V knjigi so zbrani opisi 128 popotnikov, objavljeni večinoma v malo znanih publikacijah, nekateri pa tudi na novo odkriti v rokopisnih zbirkah. Zanimivi so za zgodovino raziskovanja in poznavanja krasa ter za slovensko zgodovino nasploh.

This book is a new, reviewed, updated, and expanded edition of the book Foreign Travellers in the Slovene Karst 1537–1900 that was published in 2000 and was soon sold out. The author, who for the new edition has added documented descriptions of travels around Slovenia’s Kras region toward the end of the 15th century, a good fifty years earlier than in the first edition, set himself the task of collecting and presenting original descriptions of Slovenia’s caves and karst features as they were experienced and recorded by foreign travellers in Slovenia during several past centuries. The book contains descriptions by 128 travellers published mostly in little known publications and includes several that were newly discovered in manuscript collections. They are of special interest for historical research and learning about Slovenia’s karst and for the history of Slovenia in general.

Table of content

PREFACE

ACKNOWLEDGEMENTS

INTRODUCTION

TRAVELLING IN THE SLOVENE LANDS

CAVES AND OTHER KARST SITES

THE TRAVELLERS’ DESCRIPTIONS

APPENDIX I – EQUIVALENT PLACE-NAMES

APPENDIX II – UNITS OF MEASUREMENT : CONVERSION FACTORS

NOTES AND REFERENCES

TABLES 1–5

POVZETEK

INDEX

More ...

Dénes György: Foreign Travellers in the Slovene Karst 1486-1900; Karszt és Barlang

Hubert Trimmel: Trevor Shaw, Foreign Travellers in the Slovene Karst 1486 – 1900; Die Höhle 60 (1-4) (2009)

Vlado Božić: Trevor Shaw: Foreign Travellers in the Slovene Karst 1486. – 1900.; Speleolog 56 (2008)

Pino Guidi: Visitatori stranieri nelle grotte di Slovenia; Speleologia 59 (2008)

Christophe Gauchon: Foreign travellers in the Slovene Karst 1486 – 1900; Karstologia 52 (2008)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-065-4

Specifications

paperback • 20 × 27 cm • 338 pages

Price

not for sale

E-publications