Telefon:
05/ 700 19 45
Faks:
05/ 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • Slovensko mikrobiološko društvo 
   
 • Prirodoslovno društvo Slovenije
   
 • Krasoslovno društvo Anthron
   
 • Društvo za raziskovanje jam Luka Čeč Postojna

 
Znanstvena izpopolnjevanja v tujini

 • Institut für Molekularbiologie, Biochemie und Mikrobiologie Karl-Franzens Universität Graz, Avstrija, 1. 3. – 31. 5. 2001, magistrsko delo 
   
 • Hôpital Nemba, Nemba, Ruanda, 2. – 10. 1. 2003, praksa v mikrobiološkem laboratoriju s poudarkom na tropskih parazitih
   
 • Babbage Institute for Knowledge and Information Technology v.z.w. (BIKIT), Gent, Belgija, 7. – 11. 2. 2005, SHORT-TERM SCIENTIFIC MISSIONS (STSM) v okviru projekta EU COST 625 3-D monitoring of active tectonic structures
Izbrane publikacije
 • MULEC, Janez, ZALAR, Polona, ZUPAN HAJNA, Nadja, RUPNIK, Maja. Screening for culturable microorganisms from cave environments (Slovenia) = Proučevanje mikroorganizmov iz jamskih okolij (Slovenija) z gojitvenimi tehnikami. Acta carsol., 2002, letn. 31, št. 2, str. 177-187, ilustr.
 • MULEC, Janez, PODLESEK, Zdravko, MRAK, Peter, KOPITAR, Andreja Nataša, IHAN, Alojz, ŽGUR-BERTOK, Darja. A cka-gfp transcriptional fusion reveals that the Colicin K activity gene isinduced in only 3 percent of the population. J Bacteriol, 2003, letn. 185, št. 2, str. 654-659.
 • MULEC, Janez, KOSI, Gorazd, VRHOVŠEK, Danijel. Algae promote growth of stalagmites and stalactites in karst caves (Škocjanskejame, Slovenia). Carbonates and evaporites, 2007, letn. 22, št. 1, str. 6-10.
 • MULEC, Janez. Microorganisms in hypogeon : examples from Slovenian karst caves = Mikroorganizmi podzemlja : primeri iz slovenskh kraških jam. Acta carsol., 2008, letn. 37, št. 1, str. 153-160, ilustr.
 • MULEC, Janez, KOSI, Gorazd. Algae in the aerophytic habitat of Račiške ponikve cave (Slovenia) = Alge v aerofitskem habitatu jame Račiške ponikve (Slovenija). Nat. Slov.. [Tiskana izd.], 2008, letn. 10, št. 1, str. 39-49.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba: Doktor znanosti s področja biologije, magister znanosti, univerzitetni diplomirani mikrobiolog

Znanstveni naziv: asistent z doktoratom