Opis

Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje krasa Škocjanskih jam in površja, izvajati meritve sistema (meteorologija in hidrologija), identificirati sedanji vpliv turizma in določiti najustreznejšo metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame. Interdisciplinarne metode bodo osnova raziskav, saj gre za kompleksen sistem, ki zajema dogodke v geološki preteklosti kot tudi sedanje dogodke npr. rast sige, odlaganje sige v ponvicah, aktivne poplave. Naš izviren interdisciplinaren pristop reševanja problema na krasu bo imel potencialni vpliv za reševanje podobnih primerov v svetovnem merilu.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javni zavod Park Škocjanske jame

Ključne besede

Interdisciplinarne raziskave krasa • mikroklima • merilni sistemi • numerične vremenske napovedi • umetne nevronske mreže • trajnostna raba jame